Op al onze artikelen heeft u 12 maanden fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld bij het artikel.
Op ritsen, aanhechtingen van ritsen, buckels en overige sluitingen geven wij 3 maanden garantie.

U heeft geen garantie op slijtage en per ongeluk of opzettelijke toebrengen van schade aan uw artikel.

Garantie geldt alleen voor product- en of op fabricage fouten. Slijtage, schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit beoordeeld de fabrikant van het artikel.

Wanneer een door u gekocht artikel mankementen vertoond binnen de garantietermijn, neem dan z.s.m. contact met ons op. Mankementen, welke niet ontstaan zijn door slijtage of schade van buitenaf worden deskundig gerepareerd. Indien reparatie niet mogelijk is wordt het artikel door ons vervangen. Kan het artikel niet meer geleverd worden, dan bieden we u, indien mogelijk, een gelijkwaardig artikel aan of u ontvangt uw aankoopbedrag (factuurbedrag) terug.

De geboden garanties doet geen afbreuk aan eventuele rechten aangaande wettelijke garantie en (non) conformiteit waar de klant altijd een beroep op kan doen *.

U heeft 8 dagen, na ontvangst van uw order, de gelegenheid om evt. gebreken te melden.

Voor vragen i.v.m garantie of een garantieaanvraag kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen via tel nr. 079 - 203 70 12 of stuur een mail naar info@liefzebraatje.nl. 

Vermeld altijd in uw mail:

  • Uw ordernummer
  • Uw naam
  • Uw adres en woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • In het kort het probleem
  • Sluit minimaal 2 duidelijke foto's bij ter beoordeling

Uiteraard kunt u uw garantie aanvraag ook schriftelijk indienen op onderstaand adres:

Liefzebraatje BV
Cobaltstraat 36
2718 RN Zoetermeer

Wij zullen na ontvangst van uw email of brief contact met u opnemen over de verdere afhandeling van uw garantie aanvraag.

__________________________________________________________________________________________________________________


* Wat is wettelijke garantie?

UItleg:
Bron: www.consuwijzer.nl
Veel consumenten denken dat zij standaard recht hebben op twee jaar 'garantie'. In de Europese Richtlijn Koop en Garantie is inderdaad een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen. Dit is een garantietermijn die als minimum is voorgeschreven aan de lidstaten van de EU. Elke lidstaat mag daar andere regels voor maken. Zolang deze regels maar voordeliger zijn voor de consument.

Bij het omzetten van de Europese Richtlijn naar Nederlands recht is ervoor gekozen om deze twee jaar niet over te nemen. In de Nederlandse wet staat dat het product dat u koopt 'deugdelijk' moet zijn. Van veel producten mag u verwachten dat deze langer meegaan dan twee jaar. In veel gevallen kunt u de verkoper dus ook na twee jaar nog aanspreken volgens de Nederlandse wet.

U moet het product een bepaalde tijd zonder problemen kunnen gebruiken. Voldoet het product niet aan de verwachtingen die u ervan had mogen hebben? En hebt u het product normaal gebruikt? Dan kan er sprake zijn van een ondeugdelijk product.

Voorbeeld

Van een wasmachine mag u verwachten dat die een langere tijd meegaat dan een paar schoenen voor uw kind. Gaat uw wasmachine na vier jaar stuk, en is het niet uw schuld? Dan hebt u volgens de wet nog steeds rechten. U kunt dan nog teruggaan naar de verkoper. Hij moet u een goede oplossing bieden.